Xs

222,000 تومان

( افراطی) شهوانیت غالب و فراوان یک مرد لاتین را نشان می دهد. تبلیغات ” س.ک.س” را در جهانی که با فلز ایجاد شده است می نویسند. XS جذاب است و تصویر نیروی مردانه مدرن را با لمس ملایم متضاد نشان می دهد. یک ادکلن از تضادها که رایحه های چوبی را با رایحه های لطیف و معطر ترکیب می کند. تازگی تند نعناع، گشنیز، و سروکوهی در مقابل رایحه گرم سیب مانند گل شمعدانی از خود دفاع می کنند. این رایحه با بوی چوب صندل، مشک و عنبر به پایان می رسد. یک رایحه ملایم دریایی نیز به آن اضافه میشود. بطری آن با کدهای مردانه هماهنگی دارد، بطری به شکل یک “zippo” است برای ” روشن کردن آتش” .

پاک کردن
ادکلن Xs
Xs
Open chat