Washington Square

1,702,500 تومان

Bond No.9 الهام بخش تولید ادوپرفیوم نشاط آور که مناسب تعطیلات تابستان است، میدان واشنگتن می باشد.این میدان به علت داشتن زمین های بازی، میز های شطرنج، که در منطقه سرسبز میدان قرار دارد و البته ساختمان طاق نصرت زبان زد است.
این ادو پرفیوم ترکیبی از رز بنفش با ترخون و گیاه خس خس و بو غیر منتظره چرم میباشد. نتیجه یک رایحه ضدونقیض که یادآور زیبایی هاست.رایحه ای که مورد پسند خانم ها و آقایان می باشد ولی تمایل بیشتری به سمت عطرهای زنانه دارد.

پاک کردن
عطر Washington Square
Washington Square
Open chat