Valentina Oud Assoluto

637,500 تومان

Valentina Oud ولنتینا عود اسولوتو با هل و شکوفه پرتقال آغاز میشود. در عمق آن، چوب با زعفران و رز تقویت میشود. این اثر رایحه های جنگلی را با چرم و وانیل ترکیب می کند. عطرساز: Olivier Cresp, Firmenich.Valentino توجه خاصی به عطر Valentina Oud Assoluto کرده است. این عطر یک رایحه متنوع شرقی است که در Valentina. Oud با رز و چرم ترکیب شده است. همانطور که خانه توصیف می کند، Valentina Oud Assoluto سنت عطرسازی ایتالیایی و شرقی را با هم دارد. بطری سیاه خطوط بطری Assoluto اولیه را منعکس می کنند و با یک گل تزئین شدند.

پاک کردن
قیمت و خرید عطر Valentino Assoluto Oud ولنتینا اسولوتو عود
Valentina Oud Assoluto
Open chat