Tobacco Oud

9,320,000 تومان

تام فورد در سال ۲۰۰۲ همزمان با صنعت عطرسازی غرب Tobacco Oud توباکو عود را معرفی کرد. در آن زمان او کارگردان هنری Yves Saint Laurent بود. در سال ۲۰۰۷ او یکی از افرادی بود که آن را در ترکیبات شخصی خود نشان می داد.

رایحه تنباکو کمتر از تنباکوی پیپ است بنابراین تفاوت بادامی دلپذیر Tonka حفظ میشود. در عوض، این بوسیله “dokha” که یک ترکیب سنتی از ” گیاهان، گلها و تنباکوی تند و سنگین است” القا میشود. این ترکیب تند و مست کننده دودهای معطر Oud را با تنباکوی معطر هماهنگ می کند و هیچ عارضه جانبی هم ندارد… اگر شما دوست داشتید یک Tobacco Vanille چوبی تر، تیره تر و داغ تر داشته باشید و یا دوست دارید که oud خود را رام کنید، ممکن است کمی از این رایحه توجه شما را جلب کند، این یکی از معتادکننده ترین پیشکش‌های آقای فورد است.

پاک کردن
Tom Ford Tobacco Oud
Tobacco Oud
Open chat