The Scent Of Peace

1,702,500 تومان

کبوتر بمنزله سنبل صلح پرواز می کند و خلق این رایحه باند شماره 9 را علامت گذاری می کند. الهام این عطر گلداری چوبی زنانه بعد از حمله 11 سپتامبر 2001 نیویورک آمد. ایده اصلی آن این است که صلح هر شهری حتی نیویورک در صلح تمام جهان وجود دارد. 2 دلار از فروش هر شییه در سال 2006 به یونیسف بخشیده شد. مایکل آلکایراک بعنوان خالق عطر ادویه، سبز و گریپ فروت تازه و زغال اخته را در اصل ترکیب قرار داد و قلب با زنبق الوادی ظریف سبز و تازه و نرم باز می شود. رایحه های آبدار و بالغ پایه از مشک و سدر تشکیل می شوند. این عطر در ml100 و 50 موجود است. سازنده این عطر مایکل آلمایراک است.

پاک کردن
عطر The Scent Of Peace
The Scent Of Peace
Open chat