Sensi

465,000 تومان

سنسی Sensi به عنوان عطری ملایم، گلدار شرقی طبقه بندی شده، این عطر مربوط به جایست که در آن شرق با غرب ملاقات می کند. احساس راحت و نرمی به دست آمده ممنونه لیمو ترش آفریقایی تازه و اقاقیای فارنسیست. در رایحه میانی، یاسمن ویژگی های زنانه را به ترکیب عطر می افزاید، در حالی که رایحه جو این عطر را غیر معمول و منحصر به فرد می سازد. چوب پالیساندر و صمغ بنزیون شیرین دنباله ای نفسانی از خودش بجا می گذارد. این عطر توسط آلبرتو موریلاس و هری فرمونت ساخته شده.

پاک کردن
عطر Sensi
Sensi
Open chat