Sapphire

885,000 تومان

کوارزو Cuarzo مجمو عه ای از سنگهای قیمتی را در عطر های دست ساز سال 2010 ارائه داد که سه عطر الهام گرفته از سه سنگ قیمتی یاقوتRuby ،یاقوت کبود Sapphire و زمرد Emerald را شامل می شود. نوتهای اولیۀ سفایر Sapphire عبارتند از :ماندارین ایتالیایی ، فلفل صورتی، هل و جوز. نوتهای اصلی آن عنبر ، بخور خوشبو ،وتیور،برگ بنفشه، ماگنولیا، سوسن، صندل و عود می باشند. نوتهای پایه شامل سدر،خزۀ سبز، مشک ،تونکا و بنزوئین است.

پاک کردن
عطر Sapphire
Sapphire
Open chat