Pure Oud

1,920,000 تومان

سولیفور چوب عود یک رایحه ی در سطح بالا میباشد که گرم، خشک، چوب گونه، خنک کننده (بالم کوپاهو، عنبر)، چرمی (سیپریول، راکرز) و اندکی دارای بوح حیوانی است. هم برای مردان و هم برای زنان است. بای کیلیان اولین عطر در یک مجموعه را در قالب Pure Oud ارائه می کند که در این مجموعه، رایحه های مرموزانه ی شرق گرامی داشته می شوند. در این جا، چوب عود (چوب آگار) یک رایحه ی در سطح بالا را آشکار می کند که همزمان گرم، خشک، چو گونه، خنککننده، چرمی و اندکی دارای بوح حیوانی است. شیشه و جعبه ی لاکی با یک پلاک طلای تزئین شده اند.

در انبار موجود نمی باشد

Open chat