Paul Smith Story

226,500 تومان

Paul Smith طراحی است با یک شور و اشتیاق برای کتابها. من عاشق کتابها هستم. باز کردن یک کتاب همواره یک احساس منحصر به فرد است که در هر زمان متفاوت می باشد. بنابراین شیشه و بسته بندی Story هر دو نمایانگر یک کتاب باز هستند. رایحه لطیف ان یک داستان است و ویژگی اصلی آن رایحه جنگلی خس خس اهل هایتی است. یم خس خس زیبا که با اترژی و تازگی کار می کند. باز شدن خیره کننده و مجعد یک پیچک و گریپ فروت ، عطر غنچه های سبز را با یاسمن ترکیب می کند. وقتی کمی ملایم میشود رایحه خس خس هایتی به مشام می رسد که رایحه های جنگلی آن با مشک و عنبر معدنی ملایم میشوند. طراح: Nathalie Gracia . بطری شبیه به یک کتاب طراحی شده است. سبک حروف برچسب آن بوسیله یک ماشین چاپ قدیمی القا شدند که هنوز هم در دفتر کار Paul smith وجود دارد.

پاک کردن
ادکلن Paul Smith Story
Paul Smith Story
Open chat