Oh De Moschino

204,000 تومان

De Moschino رایحه سبک از بوی گلهاست که برای جوانی و تازگی در عمق می باشد. رایحه اولیه آن شامل هلو، زردآلو، ترنج و بنفشه است. در عمق آن ، رز فریبنده، سوسن و زنبق، یاسمن و گل آفتاب گردان وجود دارد. رایحه پایانی آن دارای گرمی سرو، صندل سفید، وانیل و عنبر است.

پاک کردن
عطر Oh De Moschino
Oh De Moschino
Open chat