Nuda

1,042,500 تومان

عطر Nuda یک شعر خوشبو است که برای گل یاسمن افسانه ای نوشته شده است، یک قطعه که خالق آن را با چهره های یاسمن خرد کرده است و تصمیم گرفته است که تمام آنها را در یک عطر تابناک جمع کند و آن را با مردم دنیا سهیم باشد.
یاسمن Nuda از یک مزرعه کوچک در Cote d’Azur آورده میشود، در آنجا گلها فقط در شب چیده میشوند؛ برای ساختن یک قطره 10000 یاسمن لازم است، این تعداد تنها تا زمانی برای شما تعجب آور خواهد بود که زیبایی عمیق عطر را تجربه کنید. کمی بوی چوب وسعت آن را محدود می کند و با بوهای ملایم و ملیح از گوشه و کنار نفوذ می کند ، که اگر کسی آن را استفاده کند چشمهای مشتاق او را در سراسر اتاق دنبال می کنند. Nuda در ابهام لذت بخش خود، بوی سرزنده و لذت بخش یاسمن را دارد، دسته گلی که به زور نمی خندد و شیون و ناله هم نمی کند و با چماق هم بر سر شما نمی کوبد. در آخر Nuda با روح برهنه یاسمن خالی می شود: یک پذیرایی گرم و ملایم، بی انتها و آرام و همواره برجسته و اینکه چه چهره ای نمایان است مهم نیست.

پاک کردن
عطر Nuda
Nuda
Open chat