Natori

414,000 تومان

حذاب و دلپذیر ظرافت مدرن و شرقی غرب یک تعادل بدیع در رایحه ای جدید برای خانمها کشف کرد، Natori یک لغت ژاپنی است به معنای ” بلندترین شکل هنر” . این عطر توسط Caroline Sabas ساخته شد.

رایحه آن : یک رایحه شرقی از گلها، بوی Natori با دسته گلی از گل‌های سرخ تازه آغاز می‌شود و با بوی عمیق گوجه برقانی تقویت می‌شود. بوی عمیق آن ترکیبی عجیب و فریبنده است از گل صد تومانی بنفش، یاسمنی که در شب شکوفا میشود و Ylang Ylang . به آرامی روی نقاط ضربانی می لغزد، نعناع هندی سیاه، عنبر و کمی مشک اطلسی این رایحه عجیب و وسوسه انگیز را کامل می کنند.

بطری: بطری عطر Natori یک بطری به رنگ بنفش تیره است که با شکوفه درخت کنار احساس میشود- به ویژه نیمرخی جذاب از گلبرگهای آشکار. ساخته شده از شیشه بنفش- مشکی، در نمای خارجی بطری یک پنجره کوچکی است که می توان از طریق آن عطر طلایی را نگاه کرد. زیبایی الهی و عشق خالص درخت کنار( زنبق آبی)با نماد آسیایی آمیخته شده است.

اشعار چینی برگهای آشکار و تانشده را با بدن زن زیبایی که از داخل وان نمایان میشود مقایسه مردند. شکل زنانه و ظزیف سمبل ذات پیچیده است که به سمت روشنی و آزادی باز میشود. شکل وسوسه انگیز بطری طوری است که به راحتی می توان آن را در دست گرفت: طبیعت لمسی آن جزئیات آن را گسترش می دهد مثلا درپوش آن که تقلیدی است از سنگی که به وسیله رودخانه گسسته شده است. رنگ : بنفش، به شکل سنتی سلطنتی که دوگانگی های آن را بیان می کند: تعادل و هماهنگی، قدرت و آسیب پذیری. رنگ نیز برای yin/yang آن آبی روشن و قرمز آتشی انتخاب شد.

پاک کردن
عطر Natori
Natori
Open chat