Narcotic Venus

3,022,500 تومان

تعریف Nasomatto از این رایحه به این صورت است: “تقاضایی برای پوشاندن و از بین بردن شدت نیروی جنسی زنانه”. حال ما چطور می توانیم آن را کم کنیم؟ Narcotic Venus در حقیقت به شدت زنانه است، یک گل مریم شیرین و کره ای. خنده آور نیست… این یک پاشنه بلند را در زمین کاشته است و وجود آن را با زینت کاری و گل دادن اعلام کرده است.

بوهای خوش زیادی وجود دارند که ما آنها را قاتل مردان (مرد کش) می نامیم و این یکی از آنهاست. این به علت زنانگی بیش از حد خود عذرخواهی نمی کند و آن را پنهان هم نمی کند… این آنجاست ، چانه در هوا، چشمها می درخشند و زیبایی بیش از حد گلهای سفید و شیرین استوایی را که در آن وجود دارند،ستایش می کنند . اگر شما رایحه گلهای استوایی را که بوی گل مریم در آنها غالب است دوست دارید، باید عطر Narcotic Venus را امتحان کنید.

پاک کردن
قیمت و فروش عطر Nasomatto Narcotic Venus نارکوتیک ونوس
Narcotic Venus
Open chat