I Love Love

995,000 تومان

یک سال بعد از Couture! ، یک عطر فریبنده و نفسانی از خانه ایتالیایی Moschino است. عطر Moschino I Love Love موسکینو آی لاو لاو، زیرکانه و سرزنده با عطر کلاسیک انگ نیمسوز القا می‌شود.

چیپ اند شیک Cheap & Chic، در گردباد رنگهای روشن، این رایحه جدید یک دسته گل تازه و درخشان ارائه می دهد که با مویز قرمز، میوه های جنگلی و مرکبات ترشح می‌شود. یک دعوت فوری و گسترده به شادی است.

بوی آغازین آن با پخش رایحه مرکبات آغاز میشود و با بوی خوشمزه مویز قرمز رسوخ می کند. بوی عمیق آن حاوی عطر دسته ای از گلهای تازه است که با بوی بوریا و بوی نفسانی برگهای دارچین تقویت میشود. یک بطری با تاثیرات انفجاری، که خطوط معروف Cheap & Chic را منعکس می کند، با نیمرخ و سایه ای از روغن زیتون القا میشود، بین سرپوش نارنجی و تصویر زرد، نارنجی وآبی آسمانی، یک انفجار واقعی از رنگها قرار دارد.

پاک کردن
قیمت و خرید عطر Moschino I Love Love موسکینو آی لاو لاو
I Love Love
Open chat