Le Male Essence de Parfum

480,000 تومان

٢٤ سال پس از عطر زنانه Classique و ٢٢ سال پس از ارائه عطر مردانه Le Male از خانه عطر Jean Paul Gaultier دوباره این کمپانی پرطرفدارترین عطرهای تاریخ خود را باز هم بنام های Classique و Le Male و اینبار با غلظت Eau de Parfum و پسوند Essence de Parfum برای نامهایشان عرضه کرده است .

خلق و خوی عطرها همچون شیشه عطرها تغییر کرده است ، هر چند باز هم به شکل تنه زن و مرد ارائه شده اند . زنی فریبنده تر و آزاد تر از قبل که برجستگی های شیشه نسبت به نسخه قبلی بزرگتر شده اند و مردی ذاتاً جذاب و امروزی ، با شانه های فراخ تر و باریکی بیشتر در ناحیه کمر .

عطر مردانه Le Male Essence de Parfum رایحه مرموز هل در کنار مرکبات است که با قلبی از اسطخودوس و چرم و پایه ای از چوب های بسیار گرانبها و ریشه های گیاه Costus نهایت جذابیت یک جنتلمن را برای مرد به ارمغان می آورند .

پاک کردن
ادکلن Le Male Essence de Parfum ژان پاول گوتیه لی میل اسنس دی پاقفم
Le Male Essence de Parfum
Open chat