L’eau Cheap And Chic

207,000 تومان

این رایحه جدید،Cheap & Chic تولیدشده توسظ Moschino را جادوانه میسازد، یک سرود برای آزادی و شوخ طبعی. بنابراین ستاره Cheap & Chic روغن زیتون است، همدم بدترکیب اما فریبنده Leau Cheap & Chic، که دارای رایحه ای خوشبو و زیبا است به سبک Moschino القا میشود، یک جهان ساده که در آن تنها قاعده این است که هیچ کس را جدی نگیریم. این رایحه درخشان بوی یک دسته گل زنبق، رز، فریزیا را متساطع می کند و وجود رایحه خوشبوی میوه آن را مشخص تر می کند که باعث انتقال حس تازگی و سبکی میشود(انیسون ستاره ای، انگور فرنگی و پرتقال). رایحه انتهایی آن از ترکیب سه رایحه نفسانی تشکیل شده است: گل آفتاب گردان، عنبر و خس خس. بطری آن نیمرخ پوستی زیتون را نشان می دهد که سبز و نارنجی است.

پاک کردن
عطر L'eau Cheap And Chic
L’eau Cheap And Chic
Open chat