Roses on Ice

عطر کیلیان رزز آن آیس Kilian Roses on Ice توسط عطاری به نام Frank Voelkl طراحی شده كه می‌خواست عطر و بویی از جین را با افزودن گلاب و خیار، بر روی یخ ایجاد كند. این ادکلن شامل مرکبات و نت‌های آروماتیک مانند رز، جنگل و مشک است.

نت‌های ابتدایی: آهک، خیار، توت ارس
نت‌های میانی: رز سنتیفولیا
نت‌های پایه: چوب صندل، مشک

Open chat