Dior Addict 2

720,000 تومان

دیور ادیکت 2 Dior Addict عطری است با رایحۀ گلها و دارای نوتهایی با رایحۀ مشک نرم برای جوانان و افراد جذاب . نوتهای اولیۀ آن شامل فریزیا و گل میخک بوده در حالیکه نوتهای پایۀ آن مشک سفید و چوب صندل است. Dior Addict 2 در سال 2005 ارائه گردید.

پاک کردن
عطر Dior Addict 2
Dior Addict 2
Open chat