Belong

180,000 تومان

(Belong) سیلن دیون: “این عطر درمورد زنی است که زندگی را دوست دارد، بلند می خندد و قلب خود را دنبال می کند؛ درمورد زیبای درونی زنانه، اعتماد بنفس و اشتیاقش”. سومین عطر سیلن دیون “خوشی لحظه حال” است که رایحه ای گلدار درخشان با قوت میوه تازه است. ترکیب با توتهای قرمز تازه و شیرین، ترنج و آناناس آبدار خوش بینانه به شما سلام می گوید. قلب مرکب از گلهای سفید زیبا و تودار است: گل صد تومانی کریستالی، گل پنبه و ارکیده. پایه راحت از رایحه های جنگلی ساخته می شود. عطر توسط کریستف ریناد در سال 2005 ساخته شد.

پاک کردن
عطر Belong
Belong
Open chat