Attitude Extreme

420,000 تومان

اتیتیود اکستریم Attitude Extreme وقتی در سال 2009 معرفی شد، در زمینه شدت و جذابیتش پیشروی کرد. روایح بالایی شامل لیموی آمالفی، رازیانه ستاره، سدر ویرجینیا، هل، و قهوه می باشد. روایح مرکزی عنبر و نعناع هندی هستند. روایح عطر ترکیبی از قهوه گورماند، رازیانه ستاره شرقی، و هل در شروعش هستند. توافق بین لیمو و مرکبات آمالفی و عنبر چیپر، نعناع هندی، و سدر ویرجینیا، تاثیر طولانی در ذهن تحسین برانگیزتان می سازد. بطری این عطر به خودی خود نمادی از قدرت و صلابت است.

پاک کردن
ادکلن Attitude Extreme
Attitude Extreme
Open chat