Aquaman

252,000 تومان

سمبل ارتباطی روحانی است که همواره بین انسان و آب بوجود می آید. این لغت یک کشف نامتناهی است که انسان با آن قدرت و انرژی خود را ترسیم می کند، و آزادی را دوباره بدست می آورد. Aquaman یک رایحه نیرومند و تازه است که با چوبهای ارزشمند و رایحه های تند تشدید میشود. رایحه های اولیه آن با گریپ فروت درخشان و روشن میشوند و با گشنیز، هل و شیره تازه پر انرژی میشوند. تضاد بین Clary sag و برگهای شمعدانی رایحه عمیق آن را سیال و سرزنده می کنند. سپس این عطر با ترکیب عنبر و سرو ، به صورت یک پوست روشن درمی آید . خلوص طراحی بطری ، خطوط هماهنگ شیشه و کروم و رنگ آبی عمیق عطر به آن یک ویژگی ساده و مدرن می بخشند.

پاک کردن
ادکلن Aquaman
Aquaman
Open chat