Jean Paul Gaultier - ژان پل گوتیه

Jean Paul Gaultier - ژان پل گوتیه

Jean Paul Gaultier یک طراح فرانسوی مد بود که اولین مجموعه او در سال ۱۹۷۶ ارائه شد. او که هیچ آموزش رسمی در مورد طراحی ندیده بود کار خود را در جوانی با فرستادن طرحهایش برای طراحان خیاطان معروف آن زمان آغاز کرد. Pierre Cardin و Jean Patou جزو طراحانی بودند که استعداد او را شناختند و او را در آغاز کارش یاری کردند. طرحهای Gaultier که به عنوان مزاحم مد شناخته شدند مکان او را از پوشاک خیابانی به سمت طراحی لباس زنانه تغییر دادند. او در دهه ۱۹۸۰ دامن را برای مردان معرفی کرد و یک سوتین مخروطی شکل طراحی کرد که توسط Madonna در اوایل دهه ۱۹۹۰ استفاده شد. اولین عطر خانه Gaultier در سال ۱۹۹۳ تولید شد - Jean Paul Gaultier EDP معروف برای زنان، بعدا نام آن به Classique تغییر یافت. به دنبال Classique در سال ۱۹۹۵ Le Male و در سال ۱۹۹۹ Fragile تولید شد. تمام آنها به علت بسته بندی ویژه و ترکیبات غیر معمولی که داشتند مشهور شدند. Jean Paul Gaultier از طریق همکاری با Beaute Prestige International عطرها را تولید می کند.
نمایش متن کامل...