Hermes - ارمس

Hermes - ارمس

ارمس Hermès یک خانه کالاهای لوکس فرانسوی است که در سال ۱۸۳۷ توسط Thierry Hermes تاسیس شد. در ابتدا روی ملزومات اسب سواری تمرکز داشت و سپس رشد کرد و به تولید کیفهای چرمی، شال، ملزومات، مد و عطر روی آورد. برای ارمس Hermès، تجارت عطر در سال ۱۹۵۱ با Eau d’Hermès آغاز شد که توسط Edmond Roudnitska ساخته شد، او یکی از یزرگترین مبتکران در دنیای عطر بود. ده سال بعد، تولد Calèche، ساخت اولین عطر زنانه انجام شد و حضور Hermès را در کار ساخت عطر تایید کرد. از آن پس، عطر پشت عطر و هر کدام با نامهای بزرگ طرح عطر. با آمدن Jean-Claude Ellena در سال ۲۰۰۴ به عنوان عطرساز خانه برای Hermès مرحله جدیدی آغاز شد. او به عنوان یک هنرمند حس بویایی و یک زیباگرا فراتر از مقیاس و مواد رفت و در حس مهارت و تجربه ارمس Hermès شرکت کرد. رویارویی Edmond Roudnitska و Émile Hermès (نوه موسس Thierry Hermès) باعث تولد Eau d’Hermès شد که به عنوان یکی از افتخارات درخشان صنعت عطر فرانسه به شمار می رود. در سال ۱۹۶۱ در زمان به فعالیت واداشتن Jean-René Guerrand (داماد Émile Hermès و موسس شعبه عطر)، عطر ساز Guy Robert، عطر Calèche را ساخت که شاهکاری بود که به سرعت ارمس Hermès را به یکی از مهمترین بازیکنان Équipage,- اولین خانه عطر مردانه- تبدیل کرد. آخرین رویارویی با Jean-Claude Ellena باعث ساخت Un Jardin en Méditerranée در سال ۲۰۰۳ شد و سپس در سال ۲۰۰۴ او به عنوان عطرساز انحصاری خانه به طور رسمی انتخاب شد. از آن پس وابستگی شدیدی که بین طراح عطر و Hermès ایجاد شده بود ادامه یافت تا به ثمر نشست، و صحت حضور دوجانبه آنها تایید شد. Jean-Claude Ellena هم وارث و هم خالق شجره نامه ای است که براساس ۴ منطقه از حالت بویایی ساخته شده است
نمایش متن کامل...