Burberry - بربری

Burberry - بربری

بربری Burberry یک خانه طراحی انگلیسی لوکس است که در سال ۱۸۵۶ توسط Thomas Burberry تاسیس شد. این خانه با مد و ملزومات از قبیل پالتوی کمربند دار و الگوی پارچه پشمی منحصر به فرد برند که بسیار در مد مورد تقلید و کپی قرار گرفت، خود را متمایز و مشخص کرد. Burberry برای پوشاک از خانواده سلطنتی انگلیس Warrant Royal دریافت کرد. برند Burberry علاوه بر ملزومات و خط مد، عطرهایی را نیز برای زنان و مردان ارائه داد- اکثر آنها در بطری هایی که با پارچه پشمی شرکت تزئین شدند- و تحت نظم و ترتیب Inter Parfums بودند. اولین عطر آنها برای مردان Burberry در سال ۱۹۸۱ تولید شد.
نمایش متن کامل...