Britney Spears - بریتنی اسپیرز

Britney Spears - بریتنی اسپیرز

بریتنی اسپیرز Britney Spears یک هنرمند است که از یک هنرمند نوجوان پاپ به یک ستاره موفق پاپ در قرن ۲۱ تبدیل شد. Britney Spears عطرها را تحت نام خود و Elizabeth Arden می فروشد. اولین عطر او Curious در سال ۲۰۰۴ تولید شد و پرفروشترین محصول شد. رایحه های اضافی همواره در بسته بندی های رنگارنگ هستند و بازار جوانان را هدف گرفتند و این برند را به یکی از موفقترین برندهای شهرت در بازار امروز تبدیل کردند.
نمایش متن کامل...