Bond No 9 - باند نامبر ۹

Bond No 9 - باند نامبر ۹

Bond No 9 یک شرکت عطر آمریکایی است که از طریق هنر عطرسازی به نیویورک زیبایی بخشیده است. در سال ۲۰۰۳ توسط Laurice Rahmé تاسیس شد و به علت دفاتر مرکزی و بوتیکهایی که در خیابان 9 Bond در NoHo داشت به این نام مشهور شد ، عطرهای شرکت جغرافیا و نشان اختصاصی نیویورک را با بسته بندی رنگارنگ و رایحه های ابتکاری جاودان کردند.
نمایش متن کامل...