Carner Barcelona

Carner Barcelona

Carner Barcelona یک خط گسترده تولید عطر است که در سال 2009 توسط Sara Carner پایه گذاری شد. این تمنای خالص برای ایجاد تجربه های بویایی صحیح و معتبر می باشد و از احساسات خالص ، تجربیات و دورنمای زودگذر لحظات معنی دار زندگی را القا می کند.
نمایش متن کامل...
 • Tardes

  ‎۵۸۰٬۰۰۰ تومان
 • Cuirs

  ‎۵۶۸٬۰۰۰ تومان
 • El Born

  ‎۴۴۰٬۰۰۰ تومان
 • D600

  ‎۵۸۰٬۰۰۰ تومان