Britney Spears

Britney Spears

Britney Spears یک هنرمند و میزبان ضبط است که از یک هنرمند نوجوان پاپ به یک ستاره موفق پاپ در قرن 21 تبدیل شد. Britney Spears عطرها را تحت نام خود و Elizabeth Arden می فروشد. اولین عطر او Curious در سال 2004 تولید شد و پرفروشترین محصول شد. رایحه های اضافی همواره در بسته بندی های رنگارنگ هستند و بازار جوانان را هدف گرفتند و این برند را به یکی از موفقترین برندهای شهرت در بازار امروز تبدیل کردند.
نمایش متن کامل...