Angel Schlesser

Angel Schlesser

Angel Schlesser یک طراح نامدار اسپانیایی است که به سبک مینی مالیسم کار می کرد. اولین عطر خانه Angel Shlesser Femme بود که در سال 2000 تولید شد.
نمایش متن کامل...